Pale Yellow
Pantone 106
CMYK 0, 2, 69, 0
RGB 255, 239, 111

Yellow
Pantone 107
CMYK 0, 4, 79, 0
RGB 255, 234, 83

Lemon Yellow
Pantone 108
CMYK 0, 6, 95, 0
RGB 255, 229, 18

Fluorescent Yellow
Pantone 109
CMYK 0, 10, 100, 0
RGB 255, 221, 0

Calmium Yellow
Pantone 116
CMYK 0, 16, 100, 0
RGB 255, 210, 0

Broom Yellow
Pantone 117
CMYK 0, 18, 100, 15
RGB 22, 180, 8

Curry Yellow
Pantone 111
CMYK 0, 11, 100, 27
RGB 197, 169, 1

Pastel Yellow
Pantone 120
CMYK 0, 9, 58, 0
RGB 255, 227, 132

Citron
Pantone 121
CMYK 0, 11, 69, 0
RGB 255, 222, 108

Sunglow
Pantone 122
CMYK 0, 17, 80, 0
RGB 255, 210, 79

Amber
Pantone 123
CMYK 0, 24, 94, 0
RGB 255, 196, 37

Chrome Yellow
Pantone 124
CMYK 0, 28, 100, 6
RGB 238, 177, 17

Ochre Yellow
Pantone 125
CMYK 0, 26, 100, 26
RGB 196, 50, 12

Green Yellow
Pantone 133
CMYK 0, 20, 100, 56
RGB 136 109, 0

Banana Mania
Pantone 134
CMYK 0, 11, 45, 0
RGB 255, 225, 155
Saffron Yellow

Pantone 135
CMYK 0, 19, 60, 0
RGB 255, 208, 123

Yellow Orange
Pantone 136
CMYK 0, 27, 76, 0
RGB 254, 192, 87

Fluorescent Orange
Pantone 137
CMYK 0, 35, 90, 0
RGB 251, 176, 52

Golden
Pantone 138
CMYK 0, 42, 100, 1
RGB 246, 160, 26

Honey Brown
Pantone 139
CMYK 0, 37, 100, 23
RGB 200, 138, 18

Sunflower Symphony
Pantone 146
CMYK 0, 43, 100, 33
RGB 178, 116, 14

Pastel Orange
Pantone 1485
CMYK 0, 27, 54, 0
RGB 253, 194, 129

Calm Orange
Pantone 1505
CMYK 0, 42, 77, 0
RGB 249, 163, 80

Orange
Pantone Orange 021
CMYK 0, 53, 100, 0
RGB 247, 142, 30

Tan Orange
Pantone 1525
CMYK 0, 58, 100, 10
RGB 223, 122, 28

Auburn Falls
Pantone 159
CMYK 0, 66, 100, 7
RGB 227, 111, 30

Orange Brown
Pantone 1535
CMYK 0, 53, 100, 38
RGB 167, 96, 12

Rich Orange Brown
Pantone 1545
CMYK 0, 53, 100, 72
RGB 120, 55, 0

Light Coral
Pantone 176
CMYK 0, 25, 18, 0
RGB 251, 201, 191

Coral
Pantone 177
CMYK 0, 45, 40, 0
RGB 247, 160, 139

Peach
Pantone 178
CMYK 0, 59, 56, 0
RGB 245, 134, 108

Warm Red
Pantone Warm Red C
CMYK 0, 75, 90, 0
RGB 242, 101, 49

Red Orange
Pantone 179
CMYK 0, 79, 100, 0
RGB 241, 93, 34

Coral Red
Pantone 180
CMYK 0, 79, 100, 11
RGB 217, 83, 30

Red Brown
Pantone 181
CMYK 0, 74, 100, 47
RGB 147, 60, 6

Pale Rose
Pantone 182
CMYK 0, 26, 10, 0
RGB 255, 200, 203

Light Pink
Pantone 183
CMYK 0, 26, 10, 0
RGB 255, 200, 203

Rose
Pantone 184
CMYK 0, 68, 41, 0
RGB 243, 117, 121

Strawberry Red
Pantone 185
CMYK 0, 91, 76, 0
RGB 239, 62, 66

Red
Pantone 485
CMYK 0, 95, 100, 0
RGB 238, 49, 36

Dark Red
Pantone 187
CMYK 0, 100, 78, 20
RGB 196, 18, 48

Maroon
Pantone 188
CMYK 0, 97, 100, 50
RGB 139, 14, 4

Pale Pink
Pantone 196
CMYK 0, 25, 40, 0
RGB 250, 203, 214

Baby Pink
Pantone 197
CMYK 0, 45, 10, 0
RGB 246, 162, 182

Antique Pink
Pantone 198
CMYK 0, 78, 33, 0
RGB 241, 96, 124

Dark Fluorescent Red
Pantone 199
CMYK 0, 100, 62, 0
RGB 237, 23, 79

Raspberry Red
Pantone 200
CMYK 0, 100, 63, 12
RGB 211, 18, 69

Pink Red
Pantone 201
CMYK 0, 100, 63, 29
RGB 179, 8, 56

Rich Red
Pantone 202
CMYK 0, 100, 61, 43
RGB 152, 0, 46

Sorbet
Pantone 210
CMYK 0, 39, 6, 0
RGB 247, 174, 195

Floribunda
Pantone 211
CMYK 0, 55, 8, 0
RGB 244, 144, 175

Flamingo Pink
Pantone 212
CMYK 0, 72, 11, 0
RGB 241, 109, 154

Rosy Pink
Pantone 213
CMYK 0, 95, 27, 0
RGB 238, 43, 116

Dark Fluorescent Pink
Pantone 214
CMYK 0, 100, 34, 8
RGB 219, 9, 98

Burgundy
Pantone 215
CMYK 0, 100, 35, 27
RGB 183, 0, 80

Rich Maroon
Pantone 216
CMYK 0, 95, 40, 49
RGB 142, 0, 58

Pretty Pink
Pantone 217
CMYK 0, 28, 0, 0
RGB 249, 197, 220

Berry Smoothie
Pantone 218
CMYK 2, 61, 0, 0
RGB 236, 132, 181

Bright Pink
Pantone 219
CMYK 1, 88, 0, 0
RGB 235, 68, 152

Rubine Red
Pantone Rubine Red
CMYK 0, 100, 15, 4
RGB 226, 1, 119

Rich Pink
Pantone 220
CMYK 0, 100, 13, 17
RGB 202, 0, 108

Dark Pink
Pantone 221
CMYK 0, 100, 15, 30
RGB 177, 0, 93

Chalet Violet
Pantone 222
CMYK 0, 100, 10, 59
RGB 124, 0, 64

Carnation Pink
Pantone 230
CMYK 0, 34, 0, 0
RGB 247, 185, 212

French Pink
Pantone 231
CMYK 0, 52, 0, 0
RGB 240, 149, 191

Cotton Candy
Pantone 232
CMYK 3, 67, 0, 0
RGB 233, 119, 175

Rhodamine Red
Pantone Rhodamine Red
CMYK 3, 89, 0, 0
RGB 230, 64, 151

Deep Cerise
Pantone 233
CMYK 11, 100, 0, 0
RGB 214, 12, 140

Jazzberry Jam
Pantone 234
CMYK 6, 100, 0, 26
RGB 175, 0, 110

Plum
Pantone 235
CMYK 5, 100, 0, 40
RGB 151, 0, 94

Orchid
Pantone 182
CMYK 0, 27, 0, 0
RGB 242, 197, 220

Pink Purple
Pantone 2375
CMYK 10, 57, 0, 0
RGB 219, 135, 185

Mid Fuchsia
Pantone 2385
CMYK 19, 79, 0, 0
RGB 200, 89, 161

Fuchsia
Pantone 2395
CMYK 27, 95, 0, 0
RGB 185, 47, 146

Bright Purple
Pantone 2405
CMYK 34, 100, 0, 10
RGB 173, 32, 142

Dark Fuchsia
Pantone 2415
CMYK 35, 100, 0, 8
RGB 162, 25, 132

Rich Fuchsia
Pantone 2425
CMYK 37, 100, 0, 26
RGB 133, 12, 112

Pale Lavender
Pantone 250
CMYK 5, 18, 0, 0
RGB 236, 212, 231

Lavender
Pantone 251
CMYK 13, 39, 0, 0
RGB 215, 266, 204

Mauve
Pantone 252
CMYK 24, 56, 0, 0
RGB 191, 131, 185

Purple
Pantone Purple
CMYK 8, 88, 0, 0
RGB 165, 67, 153

Dark Mauve
Pantone 253
CMYK 43, 95, 0, 0
RGB 157, 51, 147

Dark Magenta
Pantone 254
CMYK 20, 100, 0, 0
RGB 146, 39, 143

Rich Purple
Pantone 255
CMYK 51, 100, 0, 25
RGB 115, 20, 114

Wisteria
Pantone 2562
CMYK 19, 35, 0, 0
RGB 201, 170, 208

Lilac
Pantone 2572
CMYK 30, 47, 0, 0
RGB 178, 143, 193

Royal Purple
Pantone 2582
CMYK 46, 72, 0, 0
RGB 149, 97, 168

Deep Lilac
Pantone 2592
CMYK 60, 90, 0, 0
RGB 127, 63, 152

Vivid Violet
Pantone 2602
CMYK 63, 100, 0, 3
RGB 120, 39, 139

Purple Heart
Pantone 2612
CMYK 64, 100, 0, 14
RGB 108, 33, 127

Eggplant
Pantone 2622
CMYK 57, 98, 0, 46
RGB 84, 7, 91

Sugared Lilac
Pantone 2635
CMYK 28, 27, 0, 0
RGB 180, 178, 217

Light Purple Blue
Pantone 2645
CMYK 40, 36, 0, 0
RGB 154, 156, 205

Medium Slate Blue
Pantone 2655
CMYK 54, 49, 0, 0
RGB 126, 129, 190

Slate Blue
Pantone 2665
CMYK 62, 60, 0, 0
RGB 113, 111, 179

Violet
Pantone Violet
CMYK 98, 100, 0, 0
RGB 51, 48, 146

Dark Slate Blue
Pantone 2685
CMYK 96, 100, 0, 10
RGB 51, 42, 134

Dark Violet
Pantone 2695
CMYK 91, 100, 0, 49
RGB 38, 8, 89

Alice Blue
Pantone 2706
CMYK 19, 9, 0, 0
RGB 201, 217, 239

Wild Blue Yonder
Pantone 2716
CMYK 45, 29, 0, 0
RGB 140, 164, 213

Indigo
Pantone 2726
CMYK 79, 66, 0, 0
RGB 75, 99, 174

Gentian Blue
Pantone 2736
CMYK 100, 91, 0, 0
RGB 35, 62, 153

Ultramarine Blue
Pantone 2746
CMYK 100, 92, 0, 10
RGB 33, 54, 139

Cobalt blue
Pantone 2756
CMYK 100, 94, 0, 29
RGB 28, 38, 116

Midnight Blue
Pantone 2766
CMYK 100, 94, 0, 47
RGB 17, 23, 94

Pastel Blue
Pantone 277
CMYK 27, 7, 0, 0
RGB 181, 213, 240

Baby Blue
Pantone 278
CMYK 39, 14, 0, 0
RGB 150, 194, 230

Fern Blue
Pantone 279
CMYK 68, 34, 0, 0
RGB 80, 145, 205

Reflex Blue
Pantone reflex blue
CMYK 100, 73, 0, 2
RGB 0, 84, 164

Mid Blue
Pantone 280
CMYK 100, 72, 0, 18
RGB 0, 73, 144

Night Blue
Pantone 281
CMYK 100, 72, 0, 32
RGB 0, 62, 126

Rich Blue
Pantone 282
CMYK 100, 68, 0, 54
RGB 0, 45, 98

Light Blue
Pantone 2905
CMYK 41, 2, 0, 0
RGB 140, 210, 244

Sky Blue
Pantone 2915
CMYK 59, 7, 0, 0
RGB 84, 188, 235

Middle Sky Blue
Pantone 2925
CMYK 85, 24, 0, 0
RGB 0, 150, 214

Traffic Blue
Pantone 2935
CMYK 100, 46, 0, 0
RGB 0, 118, 192

Capri Blue
Pantone 2945
CMYK 100, 45, 0, 14
RGB 0, 105, 170

Midnight Ocean Blue
Pantone 2955
CMYK 100, 45, 0, 37
RGB 0, 82, 136

Dark Blue
Pantone 2965
CMYK 100, 38, 0, 64
RGB 0, 58, 99

Pale Blue
Pantone 304
CMYK 30, 0, 8, 0
RGB 174, 224, 232

Peaceful Blue
Pantone 305
CMYK 51, 0, 9, 0
RGB 112, 205, 227

Bright Blue
Pantone 306
CMYK 75, 0, 7, 0
RGB 0, 188, 228

Blue
Pantone Blue
CMYK 100, 10, 0, 10
RGB 0, 147, 208

Ocean Blue
Pantone 307
CMYK 100, 16, 0, 27
RGB 0, 120, 174

Azure Blue
Pantone 308
CMYK 100, 5, 0, 47
RGB 0, 104, 146

Powder Blue
Pantone 309
CMYK 100, 0, 9, 72
RGB 0, 74, 97

Light Pacific blue
Pantone 3105
CMYK 43, 0, 12, 0
RGB 138, 212, 223

Sea Blue
Pantone 3115
CMYK 63, 0, 18, 0
RGB 71, 195, 211

Bright Pacific Blue
Pantone 3125
CMYK 83, 0, 21, 0
RGB 0, 181, 204

Pacific Blue
Pantone 3135
CMYK 100, 0, 16, 9
RGB 0, 159, 194

Blue Green
Pantone 3145
CMYK 100, 0, 19, 23
RGB 0, 141, 168

Underwater Blue
Pantone 3155
CMYK 100, 0, 24, 38
RGB 0, 120, 138

Dark Blue Green
Pantone 3165
CMYK 100, 0, 28, 65
RGB 0, 83, 94

Pale Turquoise
Pantone 324
CMYK 28, 0, 12, 0
RGB 181, 225, 225

Aqua Blue
Pantone 325
CMYK 56, 0, 26, 0
RGB 104, 200, 198

Mid Turquoise
Pantone 326
CMYK 87, 0, 38, 0
RGB 0, 177, 176

Turquoise
Pantone 327
CMYK 100, 0, 44, 17
RGB 0, 146, 143

Dark Turquoise
Pantone 328
CMYK 100, 0, 45, 32
RGB 0, 127, 123

Teal
Pantone 329
CMYK 100, 0, 46, 46
RGB 0, 108, 103

Opal Green
Pantone 330
CMYK 100, 0, 48, 60
RGB 0, 89, 83

Light Sea Green
Pantone 331
CMYK 24, 0, 16, 0
RGB 192, 228, 218

Turkish Green
Pantone 3245
CMYK 34, 0, 19, 0
RGB 166, 219, 212

Sea Green
Pantone 333
CMYK 43, 0, 27, 0
RGB 144, 210, 197

Green
Pantone green
CMYK 100, 0, 59, 0
RGB 0, 168, 143

Jungle Green
Pantone 334
CMYK 100, 0, 60, 3
RGB 0, 163, 137

Pine Green
Pantone 335
CMYK 100, 0, 65, 30
RGB 0, 128, 102

Tropical Rain Forest
Pantone 336
CMYK 100, 0 67, 47
RGB 0, 106, 81

Pastel Blue Green
Pantone 351
CMYK 17, 0, 16, 0
RGB 211, 235, 219

Pastel Green
Pantone 359
CMYK 36, 0, 49, 0
RGB 168, 213, 157

Green Apples
Pantone 360
CMYK 58, 0, 80, 0
RGB 115, 193, 103

May Green
Pantone 361
CMYK 69, 0, 100, 0
RGB 84, 185, 72

Mid Green
Pantone 362
CMYK 70, 0, 100, 9
RGB 73, 169, 66

Green Grass
Pantone 363
CMYK 68, 0, 100, 24
RGB 67, 149, 57

Rich Green
Pantone 364
CMYK 65, 0, 100, 42
RGB 56, 124, 43

Pale Green
Pantone 365
CMYK 12, 0, 29, 0
RGB 226, 237, 195

Light Green
Pantone 366
CMYK 20, 0, 44, 0
RGB 208, 228, 166

Airy Green
Pantone 367
CMYK 32, 0, 59, 0
RGB 180, 216, 139

Bright Grass Green
Pantone 368
CMYK 57, 0, 100, 0
RGB 122, 193, 67

Fern
Pantone 369
CMYK 59, 0, 100, 7
RGB 108, 179, 63

Emerald Green
Pantone 370
CMYK 56, 0, 100, 27
RGB 94, 151, 50

Dark Green
Pantone 371
CMYK 42, 0, 100, 56
RGB 79, 111, 25

Pastel Yellow Green
Pantone 379
CMYK 9, 0, 58, 0
RGB 237, 237, 138

Pale Yellow Green
Pantone 380
CMYK 13, 0, 72, 0
RGB 228, 231 109

Yellow Green
Pantone 381
CMYK 20, 0, 91, 0
RGB 214, 224, 61"

Bright Green
Pantone 382
CMYK 29, 0, 100, 0
RGB 193, 216, 47

Mid Olive
Pantone 383
CMYK 20, 0, 100, 19
RGB 178, 187, 30

Olive
Pantone 384
CMYK 18, 0, 100, 31
RGB 159, 166, 23

Dark Olive
Pantone 385
CMYK 3, 0, 100, 58
RGB 129, 124, 0

Light Lemon Grass Green
Pantone 386
CMYK 6, 0, 56, 0
RGB 244, 240, 142

Lemon Grass Green
Pantone 396
CMYK 11, 0, 94, 0
RGB 235, 231, 42

Spring Green
Pantone 397
CMYK 10, 0, 100, 11
RGB 213, 209, 14

Pear
Pantone 398
CMYK 7, 0, 100, 28
RGB 184, 179, 8

Fresh Stem
Pantone 3975
CMYK 0, 0, 100, 29
RGB 195, 182, 0

Brown Green
Pantone 3985
CMYK 0, 3, 100, 41
RGB 168, 153, 0

Forest Moss
Pantone 3995
CMYK 0, 3, 100, 64
RGB 122, 111, 0

Linen
Pantone 4685
CMYK 0, 7, 14, 4
RGB 244, 226, 207

Pale Brown
Pantone 4675
CMYK 0, 11, 21, 6
RGB 239, 214, 189

Pastel Brown
Pantone 4665
CMYK 0, 18, 32, 10
RGB 230, 194, 159

Burlywood
Pantone 4655
CMYK 0, 26, 45, 18
RGB 212, 166, 124

Light Brown
Pantone 4645
CMYK 0, 37, 68, 28
RGB 190, 133, 76

Clay Brown
Pantone 4635
CMYK 0, 48, 96, 44
RGB 155, 95, 14

Rich Brown
Pantone 4625
CMYK 0, 60, 100, 79
RGB 87, 39, 0

Pale Light Brown
Pantone 482
CMYK 5, 11, 15, 0
RGB 239, 223, 210

Soft Brown
Pantone 481
CMYK 9, 19, 23, 0
RGB 230, 204, 188

Stone brown
Pantone 480
CMYK 15, 29, 33, 0
RGB 216, 181, 163

Coffee Brown
Pantone 479
CMYK 30, 48, 57, 0
RGB 184, 139, 115

Brown
Pantone 478
CMYK 40, 86, 100, 30
RGB 124, 53, 32

Mid Brown
Pantone 477
CMYK 50, 85, 100, 35
RGB 105, 51, 31

Earth Brown
Pantone 476
CMYK 57, 80, 100, 45
RGB 84, 48, 26

Soft Pink
Pantone 510
CMYK 0, 17, 6, 0
RGB 252, 218, 220

Baby Soft Pink
Pantone 509
CMYK 0, 24, 7, 0
RGB 250, 204, 210

Salmon
Pantone 508
CMYK 4, 34, 11, 0
RGB 237, 180, 192

Rosy Red Pink
Pantone 507
CMYK 11, 45, 22, 0
RGB 221, 155, 165

Dark Brick Red
Pantone 506
CMYK 45, 100, 100, 15
RGB 138, 37, 41

Dark Ruby Red
Pantone 505
CMYK 50, 100, 100, 25
RGB 118, 33, 35

Black
Pantone Black C
CMYK 0, 13, 49, 98
RGB 32, 28, 2

Warm Gray 3
Pantone Warm Gray 3
CMYK 0, 4, 8, 17
RGB 216, 207, 198

Warm Gray 4
Pantone Warm Gray 4
CMYK 0, 4, 9, 24
RGB 201, 193, 184

Warm Gray 5
Pantone Warm Gray 5
CMYK 50, 100, 100, 25
RGB 118, 33, 35

Warm Gray 8

Pantone Warm Gray 8
CMYK 0, 9, 16, 43
RGB 162, 149, 138

Warm Gray 9
Pantone Warm Gray 9
CMYK 0, 11, 20, 47
RGB 154, 139, 125

Warm Gray 10
Pantone Warm Gray 10
CMYK 0, 14, 28, 55
RGB 138, 121, 103

Warm Gray 11
Pantone Warm Gray 11
CMYK 0, 17, 34, 62
RGB 124, 106, 85

Pale Gray
Pantone 420
CMYK 0, 0, 0, 15
RGB 220, 221, 222

Light Gray
Pantone 421
CMYK 0, 0, 00, 26
RGB 196, 198, 200

Light Mid Gray
Pantone 422
CMYK 0, 0, 0, 33
RGB 182, 184, 186

Mid Gray
Pantone 423
CMYK 0, 0, 0, 44
RGB 159, 161, 164

Gray
Pantone 424
CMYK 0, 0, 0, 61
RGB 126, 128, 131

Dark Gray
Pantone 425
CMYK 0, 0, 0, 77
RGB 95, 96, 98

Process Black
Pantone Process Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 35, 31, 32